Modernismens musik – Expressionism

Även namnet på denna musikform har sitt ursprung i konstbegrepp. Här är det känslan och ”det inre” som står i fokus.

Några kända kompositörer inom denna gren är Schönberg, Weberg och Berg. De kompositörer som arbetade med denna inriktning sökte sig ofta mot vägar som var nya. Av den anledningen kom det fram många nya vägar och utrycksformer.

Bland dessa finns bland annat tolvtonsmusiken vilket har sin grund i den atonala musiken. En av de första styckena inom expressionism är Passacaglia som utkom 1908.