Modernismens musik – Impressionism

Modernismen är en epok inom musikhistorian som till stor del leder fram till den musik som komponeras idag. Inom den finns en rad inriktningar och stilar.

Bland annat impressionismen:

Inom denna inriktning är framförallt Debussy och Ravel kända. Många gånger jämförs denna musikstil med impressionistisk konst. Denna består av att exempelvis en tavla målas för att med färger och intryck återspegla något. Återspeglingen sker alltså inte med exakta drag utan mer en inramning av detta. Även musikinriktningen har detta fokus vilket gör att stilen kan kännas svår att ta till sig vid första tillfället man hör stycken i denna stil.