Modernismens musik – Neoklassicism

Många gånger växer musikstilar och inriktningar fram som en motpol mot rådande stil. Bland dessa finns neoklassicismen som vände sig mot senromantikens etablerade stil.

Kritiken gällde då främst att denna stil hade för långa och utsvävande stycken. Under 1900-talet växte därför nyklassicismen fram som även går under namnet neoklassicism. Man tog inspiration från klassicismen och barocken men man bryter också med dessa stilar och skapar en ny inriktning. En av de större inom denna inriktning är Stravinskij.